İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi Kursu

İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi Kursu

Bu kurs, İş ve Meslek Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla açılmıştır.

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliğinin sınavına girmek isteyen adaylar A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim aldıklarını kanıtlayıcı nitelikteki resmi kayıtları sınav ve belgelendirme kuruluşuna sunmak zorundadırlar.

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar yeterlilik birimlerinde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için, yeterlilik birimlerinde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekir.

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları;

1.Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olmak.

2.Bu ulusal yeterliliğin A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim almış olmak.

Program: Kursumuz uzaktan eğitim yoluyla, konu içeriğine göre online ve offline olarak alanında uzman ve yeterlilik sahibi hocalarca verilecektir. Program toplam 100 saattir. Ders programı ayrıca duyurulacaktır.

NOT: Kursiyerlerimize ücretsiz olarak “İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavlarına Hazırlık Dökümanı” verilecektir.